Hội nhgij biểu dương
Hội nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

(kontumtv.vn) – Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Sở VH-TT&DL tỉnh đã chú trọng công tác chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành học tập và đăng ký thực hiện từng chuyên đề hằng năm. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trên các lĩnh vực với những việc làm cụ thể theo tấm gương của Bác; thể hiện đức tính hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho nhân dân ở Văn phòng Sở; nhiệt tình, tận tâm phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xã với các hoạt động như đi biểu diễn, chiếu phim, luân chuyển sách, sưu tầm hiện vật… góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Tại Hội nghị có 10 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 được biểu dương, khen thương.

Ngọc Chí – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *