(kontumtv.vn) – Ngày 31/7,Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án ‘Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới’ trong lực lượng vũ trang tỉnh..

SO KET 5 NAM THUC HIEN DE AN DOI MOI CONG TAC GIAO DUC CHINH TRI

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện Đề án, công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng trong LLVT tỉnh sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ và trình độ, khả năng nhận thức của từng đối tượng; coi trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của dân tộc, của Đảng và quân đội, bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng chiến đấu; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của LLVT tỉnh.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương, giải pháp sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh; tập trung đổi mới về chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp, sử dụng hiệu quả các phương tiện, công nghệ thông tin trong giới thiệu bài giảng. Phấn đấu đến năm 2020, các nội dung giáo dục chính trị cho các đối tượng đều sử dụng bằng hình thức trình chiếu, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *