(kontumtv.vn) – Đây là Cuộc vận động lớn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động trong toàn quân, nhằm xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phấm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh; Tăng cường đoàn kết, thương yêu đồng chí đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; Phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí với khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2014, 2015. Để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát động Cuộc vận động tới toàn thể cán bộ chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng, làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.  Qua đó tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện NQTW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, NQTW8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Nội dung của phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước và các cuộc vận động khác gắn với tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội, bộ đội Biên phòng, của đơn vị và địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc trong mọi tình huống, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

 

                     Bá Hưng – Văn Lý/Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *