(kontumtv.vn) – Ngày 20/ 12, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013 và triển khai công tác năm 2014 tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

ttbnv

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác nội vụ.

Năm 2013, Ngành Nội vụ đã triển khai tốt các chương trình công tác đề ra trong năm, đặc biệt là đã xây dựng, hoàn thiện và trình 22 đề án lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy tổ chức trong các cơ quan nhà nước, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công nhân viên chức. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được ngành Nội vụ tổ chức thường xuyên, liên tục từ trung ương đến địa phương, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn tại các cơ quan. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục có bước phát triển, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo và không tôn giáo. Công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp, tạo thành động lực để mỗi cán bộ, công chức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong năm 2013, ngành Nội vụ vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức chưa được thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra các sai phạm trong ngành vẫn chưa được tiến hành thường xuyên, nhất là đối với việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, quy hoạch cán bộ…

Đối với tỉnh Kon Tum, năm 2013, ngành Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuyên môn của ngành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh, công tác tham mưu, giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ luôn đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Năm 2014, ngành Nội vụ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như cải cách hành chính nhà nước, cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức tại các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, đồng thời đẩy mạnh công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong các nước.

Tấn Thành- Thanh Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *