(kontumtv.vn) – Từ ngày 10-15/9, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý các hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh về những nội dung trọng tâm đối với vấn đề tái cấu trúc HTX.

boi duong can bo

Gần 50 học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho học viên hiểu rõ về quá trình phát triển của HTX, vấn đề tái cấu trúc là yêu cầu tất yếu và sự sống còn của HTX, khái niệm tái cấu trúc toàn cầu và xu hướng hiện nay của HTX Việt Nam, thiết kế lại HTX theo mô hình HTX kiểu mới, thực hiện việc tái cấu trúc HTX theo mô hình đã thiết kế.

Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn phương pháp xây dựng kế hoạch tái cấu trúc và ứng dụng thực tế tại đơn vị.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *