(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho 82 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

BOI DUONG KIEN THUC CHO NGUOI CO UY TIN TRONG DONG BAO DTTS

Lớp bồi dưỡng 4 chuyên đề về Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; Chuyên đề về bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn; Phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín và giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho người có uy tín nắm bắt các nội dung của từng chuyên đề, từ đó tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong vùng đồng bào DTTS hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

CTV Minh Phượng

                                                                                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *