(kontumtv.vn) – Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bưu điện tỉnh Kon Tum đã có nhiều giải pháp nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, góp phần phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.

Bám sát chỉ đạo, điều hành của Tổng công ty, Bưu điện tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc rà soát mạng lưới, tổ chức lại phương thức kinh doanh nhằm tối ưu hóa, chú trọng đổi mới phương thức kinh doanh và cách thức tiếp cận khách hàng; phân loại các nhóm, đối tượng khách hàng để có hình thức tiếp thị, chăm sóc hiệu quả. Bưu điện tỉnh luôn xác định mấu chốt của thành công chính là mỗi cán bộ, nhân viên phải từng bước đổi mới, năng động, lịch sự và thân thiện với tất cả khách hàng.

Quayf gioa dịch Bưu điện tỉnh Kon Tum
Đổi mới phong cách phục vụ khách hàng

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên kết quả sản xuất, kinh doanh của Bưu điện tỉnh đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận. Dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2015 đã phát hành trên 565.000 tờ báo chí kinh doanh và hơn 737.000 tờ báo chí công ích. Toàn tỉnh có 73/102 xã, phường, thị trấn có báo đến trong ngày, đạt tỷ lệ gần 72 %. Doanh thu từ dịch vụ tài chính bưu điện như chuyển tiền, tiết kiệm, bảo hiểm, dịch vụ thu hộ, hành chính công tăng dần theo từng năm; dịch vụ bán lẻ đã từng bước được người dân đón nhận, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn ngành. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng Bưu cục trung tâm thành phố Kon Tum nói: “Bưu điện tỉnh đã có những đổi mới để đa dạng dịch vụ, triển khai một số dịch vụ cho vay tín dung hưu trí, tuy mới triển khai nhưng đã thu hút được nhiều đối tượng, doanh số cho vay lên đến gần 2 tỷ đồng, đã triển khai thu BHYT, BHXH tự nguyện và trả lương hưu, trong 8 tháng đã trả lương hưu số tiền 53 tỷ đồng, bên cạnh đó còn có dịch vụ chuyển phát các giấy tờ hành chính công như chuyển phát giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe”.

Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty giao năm 2015, Bưu điện tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như chú trọng trong công tác phát triển khách hàng mới, chăm sóc, duy trì các khách hàng hiện có; khuyến khích khách hàng sử dụng đa dạng các dịch vụ của Bưu điện tỉnh, Tổng công ty; tăng cường công tác đào tạo đội ngũ giao dịch viên, đội ngũ bán hàng, tập huấn quy trình dịch vụ, tập huấn phần mềm bưu chính chuyển phát cho người lao động, đẩy mạnh việc đưa hàng Việt Nam chất lượng cao về với vùng nông thôn qua mạng lưới bưu điện văn hóa xã. Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các loại hình kinh doanh, dịch vụ mới như cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và các dịch vụ về tài chính bưu điện. Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: “Định hướng của Bưu điện tỉnh trong thời gian đến là chúng tôi sẽ thực hiện về tín dụng hưu trí, bảo hiểm hưu trí cũng như dịch vụ công cho các cơ quan, đơn vị hiện đang sử dụng như công tác dịch vụ công về đất đai, tư pháp và các dịch vụ chi trả cho người có công, Phục vụ cho bà con vùng sâu, vùng xa, đưa hàng Việt Nam về vùng sâu, vùng xa. Trong đó đẩy mạnh bán bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện hộ gia đình cho bà con ở vùng sâu, vùng xa”.

Có thể nói, những đổi mới trong công tác điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh trong thời gian qua đã thực sự phát huy hiệu quả, ngày càng tạo niềm tin tưởng với khách hàng.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *