(kontumtv.vn) – Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được tỉnh Kon Tum xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần  thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội  địa phương.

Quán triệt, triển khai nhiệm vụ công tác này theo Nghị quyết số 19/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến yêu cầu, nội dung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để cán bộ công chức nắm bắt và chủ động, tích cực thực  hiện.

Song song với tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy trình xử lý, thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phù hợp với tình hình thực tế nhằm giảm chi phí thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, phấn đấu cải thiện chỉ số chi phí thời gian trong thời gian tới.

Trong các nhóm nhiệm vụ hành động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, UBND tỉnh còn chú ý đến nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò quản lý, điều hành của lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, rà soát lại chính sách ưu đãi doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, khẩn trương thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng hạ tầng và dịch vụ giao thông đường bộ…

                                                                    Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *