(kontumtv.vn) – Qua phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, gắn với phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đến nay Hội Cựu chiến binh huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã có nhiều cán bộ, hội viên làm kinh tế giỏi. 

Đại hội Hộ CCB huyện Đăk Glei
Đại hội Hộ CCB huyện Đăk Glei

Nhiều năm qua từ phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi do Hội CCB huyện Đăk Glei phát động thực hiện, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, hành động đến cán bộ, hội viên trong phát triển kinh tế. Từ phong trào này nhiều hộ CCB đã thoát khỏi nghèo khó, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong số gần 2.450 hộ gia đình CCB của huyện, hiện có 120 hộ có cuộc sống khá giả, số hộ hội viên nghèo giảm còn 21%.

Hiện nay toàn huyện có 10 trang trại, 01 doanh nghiệp do CCB làm chủ, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Từ phong trào này đã khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng với chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

                                                                                    CTV A Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *