(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, hệ thống y tế cơ sở tỉnh Kon Tum ngày càng được củng cố và kiện toàn; chất lượng khám chữa bệnh từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Tình trạng thiếu giường bệnh tại 1 số cơ sở y tế
Phòng điều trị tại một  cơ sở y tế

Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ y tế của một số cơ sở y tế tuyến huyện, xã chưa đáp ứng được yêu cầu, thể hiện ở việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ở tuyến huyện và xã còn hạn chế so với phân tuyến kỹ thuật. Bình quân bệnh viện tuyến huyện đạt 32%, phòng khám đa khoa khu vực 20% và tuyến xã 49% so với danh mục dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến quy định. Các dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chuyên môn của tuyến huyện như các phẫu thuật, thủ thuật, các kỹ thuật hồi sức cấp cứu… chậm được triển khai; chưa triển khai được một số chuyên khoa lẻ như mắt, tai mũi họng, phục hồi chức năng; khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền còn hạn chế.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *