(kontumtv.vn) – Như tin đã đưa, ngày 29/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2015. Dự Hội nghị tại điểm cầu Kon Tum có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy, đại biểu HĐND, UBMTTQVN tỉnh, các đơn vị sở, ngành của tỉnh và được thông cầu đến các huyện, thành phố.

Hội nghị trực tuyến taioj điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Qua một ngày làm việc, sau khi nghe báo cáo đánh giá về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ trong năm 2014 và Dự thảo nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương và các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao tinh thần tập trung, tham gia góp ý tích cực của các bộ, ngành, địa phương vào các nội dung tại Hội nghị; đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó và những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2014. Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện các báo cáo và nhất là Nghị quyết của Chính phủ để làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách năm 2015.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2011-2015, năm có nhiều sự kiện lớn và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Nhiệm vụ kinh tế – xã hội trong năm 2015 mà Trung ương Đảng và Quốc hội giao là rất lớn, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của cả nước, cả hệ thống chính trị quyết liệt hành động. Phải cố gắng đạt kết quả cao nhất của Kế hoạch năm 2015 và Kế hoạch 5 năm; phải giữ được chủ quyền quốc gia, đồng thời giữ được môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; tăng cường đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; và cuối cùng là tiến hành tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nói: “Các địa phương, các bộ, ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ điều kiện cụ thể của mình mà bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của bộ mình, ngành mình, địa phương mình cho phù hợp. Tôi cũng biết là các tỉnh, Tỉnh ủy họp rồi, HĐND họp rồi, tỉnh thành đều họp hết rồi. Các bộ thì nhiều bộ đã tổng kết rồi, thì bây giờ các đồng chí hết sức lưu ý là bám Nghị quyết của Trung ương, bám Nghị quyết của Quốc hội, bám Nghị quyết của Chính phủ để chúng ta cụ thể vào kế hoạch hành động, tổ chức triển khai thực hiện của địa phương, của ngành một cách phù hợp”.

Trong các giải pháp đề ra tại Nghị quyết điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạnh và đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, để thực hiện 3 đột phá chiến lược: “Tôi đề nghị các đồng chí hết sức, địa phương nào cũng coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp bằng hành động cụ thể, bằng việc làm cụ thể, tập trung vào những lĩnh vực mà nhân dân và doanh nghiệp đang khó khăn, vướng mắc”.

Đồng thời Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đặc biệt chú trọng đến đời sống của nhân dân, làm tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo cho đồng bào đón Tết cổ truyền của dân tộc; tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm mới với tinh thần phấn đấu, nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2011- 2015.

Sau Hội nghị trực tuyến của Chính phủ kết thúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, trên cơ sở ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp điều hành của Chính phủ và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương để chuẩn bị có ý tham gia tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết của Chính phủ trong ngày 30/12. Đồng thời đưa Nghị quyết của Chính phủ vào chương trình hành động trong năm 2015, để tổ chức chỉ đạo, triển khai có hiệu quả.

Quang Mẫn – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *