(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch về phòng, chống thiên tai trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” trên địa bàn tỉnh; xây dựng công trình cấp nước, trữ nước để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt; lồng ghép kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương gắn với việc triển khai Dự án di dân khẩn cấp phòng chống thiên tai lũ quét, sạt lở đất. Ngoài ra, đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở các bờ sông; nâng cấp và gia cố những đoạn thường xảy ra sạt lở đất, đá. Đầu tư xây dựng các trạm khí tượng, thủy văn phục vụ công tác dự báo, cảnh báo mưa, lũ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở…

CTV Dương Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *