(kontumtv.vn) – Sáng 11/3, ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQVN đã đến thăm và làm việc tại UBMT TQVN tỉnh Kon Tum. Tham gia đoàn có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN và các thành viên trong đoàn.

ntn

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

  Làm việc với UBMTTQVN tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự vui mừng được trở lại thăm tỉnh Kon Tum trong cương vị Chủ tịch UBTƯMT TQVN, mong muốn được lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán bộ công tác MTTQ từ tỉnh đến cơ sở thôn, làng. Đồng thời tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong công tác mặt trận của tỉnh, những đề xuất về công tác đổi mới MTTQ để làm cơ sở cho công tác chỉ đạo của TƯMTTQVN, phục vụ cho Đại hội MTTQVN các cấp, hướng đến Đại hội UBTƯMTTQVN sắp đến.

  Thay mặt UBMTTQVN tỉnh Kon Tum, ông Trần Bình Trọng – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum báo cáo với đoàn: Đội ngũ cán bộ và bộ máy công tác MT từ tỉnh đến cơ sở từng bước được kiện toàn, trụ sở và phòng làm việc được quan tâm xây dựng. Trong hoạt động, UBMT các cấp đã phát huy tốt vai trò làm cầu nối giữa Đảng với dân, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và triển khai có hiệu quả các phong trào do TƯMTTQVN phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “ Người VN ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội và đảm bảo Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Qua đánh giá, toàn tỉnh có 438/847 Ban Mặt trận hoạt động tốt, 209 ban mặt trận khá và còn 87 Ban mặt trận hoạt động yếu.  UBMTTQVN tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như tình trạng hình thức, hành chính hóa vẫn diễn ra trong công tác mặt trận. Vai trò giám sát của mặt trận chưa được phát huy, nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, về vị trí vai trò của MTTQ của một bộ phận cán bộ trong cấp ủy, chính quyền chưa đầy đủ và sâu sắc. Hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, tỉ lệ tập hợp quần chúng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác mặt trận còn hạn chế. Việc luân chuyển cán bộ làm công tác mặt trận các cấp còn hạn chế và có tình trạng một số cán bộ ngại làm cán bộ MT các cấp.

   UBMTTQVN tỉnh và đại biểu MT các cấp đã kiến nghị với UBTƯMTTQVN cần điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ mặt trận các cấp; Tăng cường công tác đào tạo và xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện cho MT các cấp hoạt động có hiệu quả. Đối với công tác phản biện, giám sát cần có hướng dẫn cụ thể để áp dụng cho cơ sở; Nên bố trí xe ô tô phục vụ công tác đối với UBMT cấp huyện, thành phố. Về tổ chức bộ máy, đề nghị điều chỉnh cơ cấu tổ chức và cán bộ MTTQ các cấp một cách hợp lý. Ông  Trần Bình Trọng – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh kiến nghị: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ giám sát và phản biên xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đề nghị UBTƯMTTQVN kiến nghị với TƯ Đảng cần rà soát, điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức và cán bộ MTTQVN các cấp một cách hợp lý. Theo dó, cơ quan chuyên trách UBMTTQVN cấp tỉnh phải có ít nhất 5 ban chuyên môn và văn phòng như hướng dẫn 64 của UBTƯMTTQVN, biên chế tối thiểu là 35 người. Đối với cơ quan chuyên trách UBMTTQVN cấp huyện có ít nhất định biên khoảng 10 người, thành phố thuộc tỉnh khoảng 15 người. Đối với MTTQ cấp xã thực hiện 2 phó chủ tịch  theo quy định, đồng thời thực hiện chế độ làm việc chuyên trách đối với phó chủ tịch và ủy viên thường trực.

  Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả công tác MT của tỉnh Kon Tum, đặc biệt là đội ngũ cán bộ mặt trận cấp cơ sở đã không quản ngại khó khăn, phụ cấp thấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp quần chúng, xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện. Đồng thời biểu dương MT các cấp của tỉnh đã xây dựng quy chế phối hợp và thực hiện tốt công tác phối hợp giữa MTTQ các cấp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể; Đề nghị cần rút kinh nghiệm quy chế phối hợp để thống nhất nhân rộng. Về các đề xuất, kiến nghị của MT các cấp tỉnh Kon Tum, UBTƯMTTQVN ghi nhận và sẽ từng bước đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ và các bộ ngành giải quyết. Về quy hoạch nguồn cán bộ làm công tác mặt trận và công tác luân chuyển cán bộ mặt trận.

  Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân đã trao quà lưu niệm của UBTƯMTTQVN cho UBMTTQVN tỉnh Kon Tum. Nhân dịp này, đại diện Ngân hàng Sacombank trao tặng 150 triệu đồng để xây dựng trường bán trú tại huyện Kon Plông. Buổi chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác tiếp tục làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh

                                                                                                                                Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *