CHU TRONG DAU TU TRUONG LOP DE NANG CAO CHAT LUONG GIAO DUC

(kontumtv.vn) – Thực chủ trương đầu tư phát triển cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục theo Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, tỉnh Kon Tum đã đầu tư xây dựng mới 281 phòng học, 25 phòng bộ môn, 44 phòng nội trú, bán trú và các công trình khác, với tổng kinh phí 160 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 153 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 17 trường so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực qua từng năm, công tác giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, chú trọng. Riêng trong năm 2017, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt 95,7%, tăng 1,67% so với năm 2016; tỉ lệ học sinh DTTS tốt nghiệp THPT đạt hơn 91%, tăng hơn 1,5% so với năm 2016.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *