(kontumtv.vn) –  Sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ khóa XVI, Huyện ủy Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) đã hoàn thành xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Huyện ủy…Đồng thời quán triệt, triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đảng bộ huyện Ia H'Drai
Đại hội Đảng bộ huyện Ia H’Drai

Trước mắt, trong những tháng cuối năm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020; lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện.

Theo chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ xây dựng và thực hiện kế hoạch xóa tình trạng thôn chưa có tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; xây dựng và triển khai Đề án đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2016-2020; tiến hành quy hoạch cấp ủy và cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp huyện giai đoạn 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo xây dựng Đề án  quy hoạch Làng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản bền vững trên lòng hồ Sê San 4; ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển mạng lưới giáo dục, công tác giảm nghèo bền vững, phát triển cây trồng- vật nuôi trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020…

                                                                                  Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *