(kontumtv.vn) – Ban Rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của tỉnh Kon Tum vừa tổ chức họp để thống nhất số liệu ban đầu về công tác rà soát các nhóm đối tượng được thực hiện chính sách ưu đãi người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị
Rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2014, các huyện, thành phố đã tiến hành rà soát  việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng theo đúng quy trình quy định. Theo đó, có hơn 7.800 đối tượng trên địa bàn tỉnh được rà soát.

Tại buổi họp, các thành viên Ban Rà soát đã thông qua danh sách 6.350 trường hợp của 7 nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp thuộc diện rà soát tại thời điểm trước 31/3/2014. Trong đó, có gần 6.100 trường hợp được thực hiện đúng chế độ chính sách, chiếm hơn 96%; còn lại 251 trường hợp chưa  được thực hiện đầy đủ chính sách liên quan, chiếm gần 4%. Trên cơ sở kết quả rà soát, các đại biểu  thảo luận các giải pháp để xử lý đối với các trường hợp chưa  được thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan, chi trả sai đối tượng, đối tượng chưa được xem xét giải quyết chế độ…

 Ban Rà soát tỉnh có văn bản đề nghị các sở, ngành, Mặt trận và đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, theo dõi, niêm yết công khai danh sách các đối tượng được hưởng chính sách người có công cách mạng tại trụ sở UBND các cấp, nhà rông, hội trường thôn, tổ dân phố để nhân dân biết, kịp thời phản ánh đối với những trường hợp sai, hoặc thiếu đối tượng theo quy định, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo  giải quyết trong thời gian tới.

                                                               Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *