(kontumtv.vn) – Sáng 15/ 8, Công đoàn Giáo dục tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013- 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014- 2015.

Công đoàn ngành Giaos dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tổng kết năm học 2013-22014
Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tổng kết năm học 2013-2014

Năm học qua, toàn ngành có trên 11.760 cán bộ, nhà giáo và người lao động sinh hoạt tại 381 công đoàn cơ sở. Trong đó, đoàn viên công đoàn chiếm tỉ lệ trên 96%. Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn nên công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn luôn được đảm bảo. Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động tiếp tục được tăng cường. Các chế độ, chính sách đối với nhà giáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được quan tâm đúng mức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành đã đề ra. Năm học 2013- 2014, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum đã được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có 9 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Năm học mới 2014 – 2015, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tập trung  quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào lớn của ngành; chú trọng  thực hiện chế độ, chính sách và hỗ trợ cho nhà giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên dương, khen thưởng, nêu gương các giáo viên tiêu biểu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *