(kontumtv.vn) – Công Đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà đã tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016.

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn ngành GD&ĐT huyện Đăk Hà
Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn ngành GD&ĐT huyện Đăk Hà

Năm học 2014-2015, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà đã thực hiện có hiệu quả chức năng tham gia quản lí, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng và nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được triển khai có hiệu quả thiết thực. Quy mô, chất lượng giáo dục ngày càng được giữ vững và phát triển, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trên 99%. Tỉ lệ cán bộ quản lý đã qua đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đạt chuẩn 100%. Chất lượng giáo dục ở các cấp học từng bước nâng lên. Trong năm, có 100% trường học trên địa bàn được công nhận “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Đến nay, toàn ngành có 46 công đoàn cơ sở. Trong năm, có 32 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, chiếm trên 69%.

CTV Quang Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *