(kontumtv.vn) – Cùng với các địa phương trong tỉnh, hiện nay công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại huyện Kon Rẫy đang được Ban Thường vụ Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc khẩn trương thực hiện, đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo kế hoạch của Tỉnh ủy Kon Tum đề ra.

Tại Đảng bộ xã Đăk Tờ Re, đơn vị được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm, bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy, đến nay các công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn thành. Tính đến ngày 25/1, tất cả 19 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức xong đại hội. Hiện nay, Đảng ủy xã đang tập trung hoàn thiện báo cáo chính trị và đề án nhân sự, phấn đấu hoàn thành việc tổ chức Đại hội vào giữa tháng 3 năm 2015 đúng theo kế hoạch. Ông Võ Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tờ Re cho biết: “Các văn kiện Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm đã được dự thảo lần hai. Đặc biệt dự thảo Báo cáo chính trị đã lấy được ý kiến tham gia góp ý của nhân dân, các đồng chí là cán bộ xã qua các thời kỳ trên địa bàn, rồi các ban, ngành, đoàn thể, hiện nay đang chờ tổng hợp toàn bộ ý kiến tham gia góp ý của các chi bộ hiện nay đang tiến hành Đại hội tham gia trực tiếp vào Báo cáo chính trị để cho Đảng ủy tổng hợp và dự thảo lần thứ ba trước khi trình cho Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến”.

Đại hội chi bộ điểm ở Kon Rẫy
Đại hội chi bộ điểm ở Kon Rẫy

Ngoài 2 tổ chức cơ sở Đảng được Tỉnh ủy chọn để tổ chức đại hội điểm của tỉnh là Đảng bộ xã Đăk Tờ Re và Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy Kon Rẫy đã chọn 3 tổ chức cơ sở Đảng để tổ chức đại hội điểm của huyện và dự kiến sẽ hoàn thành đại hội điểm trước ngày 20/3. Bà Trần Thị Nga, Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy nói: “Qua công tác kiểm tra, cơ bản các tổ chức cơ sở Đảng loại hình xã, thị trấn và các đơn vị được chọn điểm, cũng có chuẩn bị cơ bản về nội dung văn kiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và đề án nhân sự, bước đầu đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị ổn định. Các chi bộ cơ sở đến nay đã có 70/106 chi bộ đã tổ chức đại hội xong. Theo kế hoạch, cuối tháng 1 chúng tôi sẽ hoàn thành chỉ đạo và tổ chức các đại hội của các chi bộ dưới cơ sở”.

Hiện nay, ngoài việc đẩy mạnh phong trào thi đua nước rút, lập thành tích cao nhất để chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Kon Rẫy đang chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Đại hội. Bà Trần Thị Nga cho biết: “Trong thời gian tới, thứ nhất là chúng tôi tập trung chỉ đạo tiếp tục rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện đề ra để tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt hơn đối với những chỉ tiêu mà chúng tôi chưa đạt được. Thứ hai là chỉ đạo các Tiểu ban, gồm có Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội tiếp tục rà soát và thực hiện tiếp các nội dung theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng kế hoạch và quy trình. Thứ ba là xây dựng lịch duyệt nội dung nhân sự của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Thứ tư là sau khi hoàn thành tất cả các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội cấp huyện thì chúng tôi sẽ hoàn chỉnh hồ sơ xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Kon Rẫy đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác nắm tình hình trên địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện được thành công, an toàn, đạt kết quả cao và đúng thời gian theo kế hoạch.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *