(kontumtv.vn) – Cục Thuế tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị triển khai chính sách thuế mới cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn.

Hội nghị triển khai chính sách thuế mới
Hội nghị triển khai chính sách thuế mới

Tham dự Hội nghị có trên 220 doanh nghiệp thuộc Cục Thuế quản lý và các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu trong tỉnh. Hội nghị nhằm triển khai những quy định mới tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC  của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Trong đó tập trung hướng dẫn những nội dung mới, phát sinh có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là về giải quyết những khó khăn, vướng mắc; các quy định về cắt giảm các thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục kê khai, nộp thuế nhằm tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế trong năm, phấn đấu đến năm 2015 bằng với mức trung bình của các nước Asean-6 là 171 giờ/năm, theo Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

                            Quang Mẫn – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *