(kontumtv.vn) – Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, các sở, ban, ngành và 15 đảng viên trong chi bộ.

Đại hội Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Kon Tum
Đại hội Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Kon Tum

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Cục Thống kê tỉnh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; hoàn thành xuất sắc cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011; Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012; Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014. Phối hợp với các sở, ngành tính toán số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) các năm từ 2010 đến 2014 và dự báo năm 2015 theo giá so sánh 1994 và 2010 để phục vụ Đại hội tỉnh Đảng bộ Kon Tum lần thứ XV; triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của Cục Thống kê tỉnh; cung cấp chính xác thông tin kinh tế – xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương…

Đại hội đã bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 3 đồng chí; bầu 2 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *