(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương về phát triển đồng bào dân tộc trên địa bàn trong thời gian qua và xác định kế hoạch công tác này trong thời gian đến, sáng 11/7, huyện Đăk Hà đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn huyện lần thứ II.

Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Lưu Văn Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II – Ủy ban Dân tộc; bà Lê Thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Y Phương, Phó Chủ  tịch UBMTTQVN tỉnh, bà Y Vêng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đại biểu Mẹ VNAH, AHLLVTND và 146 đại biểu đại diện cho hơn 33.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn huyện.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đak Hà
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà

Sau hơn 5 năm từ khi tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đăk Hà lần thứ nhất, diện mạo khu dân cư, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên  địa bàn huyện Đăk Hà có nhiều khởi sắc. Giai đoạn 2009-2014, đã có gần 80 công trình với kinh phí gần 40 tỉ đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia được đầu tư tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, nhiều chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả như chương trình hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền,  hoạt động của “ngân hàng cộng đồng”,  hỗ trợ ứng dụng chế phẩm sinh học vào lao động sản xuất, xây dựng đường giao thông nông thôn theo phương châm nhân dân làm Nhà nước hỗ trợ. Nhờ vậy, kinh tế khu vực đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đăk Hà tăng trưởng khá, đạt 15,5% trong giai đoạn 2009-2014. Thu nhập bình quân đầu người từ 10 triệu đồng năm 2009 tăng lên hơn 26,5 triệu đồng vào cuối năm 2013. Tỉ lệ hộ nghèo từ trên 17% vào năm 2009 theo tiêu chí cũ, giảm còn 12,3% vào năm 2013 theo tiêu chí mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. 59/62 làng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà rông văn hóa, 100% làng được sử dụng điện lưới Quốc gia, có đội chiêng xoang, có điểm trường thôn kiên cố. Nổi bật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện đã có 2 xã là Hà Mòn và Đăk Mar đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới . Các xã còn lại đạt từ 5-14 tiêu chí.

Với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng huyện Đăk Hà ngày càng phát triển, phấn đấu huyện đạt nông thôn mới vào năm 2020”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần II đề ra mục tiêu giữ mức tăng trưởng trên 15% năm, nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 35 triệu đồng và đến năm 2020 đạt 55 triệu đồng, giảm ti lệ hộ nghèo dưới 7% và 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

                                                                             Văn Hiển- Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *