(kontumtv.vn) – Huyện Kon Rẫy vừa tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II. Dự Đại hội có bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cùng với 105 đại biểu đại diện cho hơn 16.000 đồng bào 7 dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, với sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc, kinh tế – xã hội  huyện Kon Rẫy đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Các chương trình, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc trên địa bàn huyện đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và cải thiện đáng kể đời sống của đồng bào các DTTS. Các công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao thương, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đến nay tất cả 7 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã, hệ thống nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu nước sạch cho khoảng 80% người dân trên địa bàn. Tất cả các xã, thị trấn có điện lưới quốc gia đến tận thôn, làng. Việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuộc các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần từng bước rút ngắn khoảng cách giàu – nghèo giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn với các vùng nông thôn khác. Các Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa, Giáo dục – Đào tạo, Y tế, Nước sạch vệ sinh môi trường, Dân số kế hoạch hóa gia đình… đều được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 17,9 triệu đồng năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30,8%.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ II
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ II

Phát biểu tại Đại hội, bà Lê Thị Kim Đơn đã biểu dương những thành tích đạt được trong công tác chăm lo đời sống cho cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đồng thời, mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng bào các dân tộc trên địa bàn phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Quyết tâm thực hiện bằng được mong muốn của Bác Hồ là “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Huyện cần phát huy tiềm năng và lợi của địa phương để phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; quan tâm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là 105 đại biểu có mặt hôm nay, tôi đề nghị đồng bào ta hãy phát huy tính tự lực, tự cường, không trông chờ ỷ lại, phải đoàn kết yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương, ra sức thi đua hăng hái lao động sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng”.

Với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc trong huyện bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng quê hương Kon Rẫy giàu đẹp, văn minh”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ II đã thể hiện quyết tâm xây dựng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện để không ngừng nâng cao đời sống cho cộng đồng các dân tộc thiểu số. Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 22 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 10%.

Đại hội đã khen thưởng 7 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ I, đồng thời bầu 13 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II sắp tới.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *