(kontumtv.vn) – Huyện Tu Mơ Rông vừa tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014. Dự Đại hội có bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Võ Ngọc Trung – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành,  cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 25.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tu Mơ Rông lần thứ
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tu Mơ Rông lần thứ II

Trong những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đã chung tay xây dựng huyện ngày càng phát triển. Tăng trưởng kinh tế của huyện  hàng năm đạt khá, năm 2013 đạt 16%. Tỷ trọng cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần về nông – lâm nghiệp và tăng dần về công nghiệp, xây dựng. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, đồng bào các dân tộc đã tổ chức sản xuất ngày càng có hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 630 ha cà phê, 130 ha cao su, gần 3.000 ha bời lời… Qua đó, đã từng bước tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Năm 2013 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 11,5 triệu đồng, tăng 5,6 triệu đồng/người so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 trên địa bàn huyện còn hơn 42%, giảm gần 35% so với năm 2010. Bên cạnh việc phát huy và bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, đồng bào các dân tộc tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, bà Lê Thị Kim Đơn đã biểu dương những thành tích đạt được trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đồng thời, mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế để phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Có kế hoạch phát triển lâu dài cho đồng bào các dân tộc trong tương lai, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Huyện ủy, UBND huyện quán triệt sâu rộng về thành công của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo khí thế thu đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của tỉnh. Đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc.

Đại hội đã khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ I, đồng thời bầu 18 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II sắp tới.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *