(kontumtv.vn) – Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II đã thể hiện Quyết tâm thư, khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ I. Đặc biệt là hệ thống chính trị vùng DTTS thường xuyên được xây dựng, củng cố và ngày càng phát triển; tỷ lệ cán bộ là người DTTS tham gia cấp ủy, chính quyền, HĐND các cấp ngày càng tăng. Các chính sách an sinh xã hội dành cho bà con ĐBDTTS được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Qua đó đã làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng ĐBDTTS, đời sống của bà con từng bước được nâng cao. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh  cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa  để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương: “Chúng tôi trân trọng đề nghị cũng như hy vọng đồng bào cả nước nói chung, đặc biệt là đối với tỉnh Kon Tum cần phát huy truyền thống tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ cũng như sự lãnh đạo của cấp ủy, tỉnh, huyện, thành phố, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là sự điều hành của các cấp chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở. Ra sức thi đua, hăng hái lao động sản xuất để sớm thoát nghèo, vươn lên làm giàu một cách chính đáng”.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ II
Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ II

Thông qua tham luận tại Đại hội, đại biểu đã đưa ra những minh chứng cụ thể, làm rõ hơn kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội lần thứ I đề ra. Đồng thời, kiến nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách ưu tiên trong công tác đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ là người DTTS; quan tâm giải quyết đất sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất mới cho giá trị kinh tế cao hơn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại hội đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu góp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

100% đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết  thông qua Quyết tâm thư thể hiện ý chí và nguyện vọng của đồng bào các DTTS trong toàn tỉnh. Đó là luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của của Đảng, Nhà nước; tích cực vận động con em học tập, nâng cao dân trí, phát triển tài năng; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc; đoàn kết sát cánh bên nhau, kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chống mọi âm mưu và thủ đoạn gây chia rẽ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc  trong việc thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ I (2009 – 2014). Có 18 tập thể và 80 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen tiêu biểu xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Mửi khẳng định, Đại hội đã  biểu thị lòng tin, đáp ứng nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh: “Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, nỗ lực phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương Kon Tum, đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Với những kết quả đó, chúng ta vui mừng báo cáo với đồng bào các dân tộc trong tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước rằng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II, Đại hội của biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết các DTTS tỉnh Kon Tum đã thành công tốt đẹp”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể sẽ góp phần quan trọng để đồng bào các DTTS thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2014.

                                                                           Thanh Tùng – Tấn Thành 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *