(kontumtv.vn) – Ngày 8/1, tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, Đảng bộ Công ty Cà phê Đăk Uy đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum chọn tổ chức Đại hội điểm ở loại hình doanh nghiệp Nhà nước.

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thanh Hà; lãnh đạo các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy Đăk Hà, lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Hà và trên 50 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty CP Đăk Uy

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ Công ty, trong nhiệm kỳ qua, sản xuất kinh doanh của đơn vị có bước phát triển ổn định. Công ty có trên 360 ha cà phê và gần 100 ha cao su. Tổng sản lượng cà phê gần 25.000 tấn quả tươi. Tổng sản lượng mủ cao su 1.880 tấn mủ nước. Tổng doanh thu trong nhiệm kỳ qua đạt 220 tỷ đồng, vượt 109% so với Nghị quyết Đại hội XI đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt gần 28 tỷ đồng, vượt 208% chỉ tiêu kế hoạch. Thu nhập bình quân của lao động đạt 4,8 triệu đồng/ người/ tháng; các chế độ chính sách cho người lao động được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới được đơn vị thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công ty đã kết nạp 19 quần chúng ưu tú vào Đảng, 100% đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, Đảng bộ hàng năm đều đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ đến, Đảng bộ Công ty sẽ phát triển cây cà phê và cao su theo hướng sản xuất bền vững, ổn định năng suất bình quân cây cà phê đạt 3 tấn nhân/ha. Thu nhập bình quân của lao động đạt từ 5,5 triệu đồng/ người/ tháng trở lên. Tiếp tục đưa ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và chương trình UTZ Certified, 4C cho cà phê, nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê, góp phần xây dựng thương hiệu cà phê Đăk Hà. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân trong toàn doanh  nghiệp và các gia đình chính sách, xã hội. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu hết nhiệm kỳ kết nạp 20 đảng viên trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tại Đại hội, Đảng bộ Công ty Cà phê Đăk Uy khóa XII, nhiệm kỳ 2015- 2020 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động toàn đơn vị tập trung đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển của Công ty, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.                                                                                                                                                                                                               

                                                                                              Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *