(kontumtv.vn) – Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 bước vào ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV và tham gia ý kiến vào các văn kiện  trình Đại hội XII của Đảng.

Trong phiên làm việc buổi sáng, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí A Pớt, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua Danh sách giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV chuẩn bị. Sau khi nghe danh sách giới thiệu nhân sự, các đại biểu chia tổ, thảo luận báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và ứng cử, đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV

Qua thảo luận ở các tổ, không có trường hợp tự ứng cử hoặc được đại biểu đề cử. Sau khi  Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đề cử, các đại biểu biểu quyết thống nhất  danh sách 60 ứng cử viên  và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Kết quả bầu cử, Đại hội tín nhiệm bầu 54 đồng chí vào  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Các đại biểu trúng cử đều đạt số phiếu bầu  từ  trên 56%  trở lên.

Trong buổi sáng , Đại hội đã nghe 6 báo cáo tham luận. Bao gồm các tham luận: Giải pháp xây dựng thành phố Kon Tum đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020; Giải pháp để đến năm 2020 toàn tỉnh có 25% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; Thực hiện chính sách dân tộc cho đồng bào  DTTS góp phần xóa đói, giảm nghèo tại vùng DTTS; Công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự xã hội vùng biên giới; Giải pháp tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận; Giải pháp tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội.

          Nhìn chung, các tham luận đã đánh giá toàn diện những mặt đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Qua đó đề xuất các giải pháp để  triển khai có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.

Báo cáo tham luận  về Giải pháp để đến năm 2020 toàn tỉnh có 25%  số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đại biểu Nguyễn Trung Hải, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh  cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác xây dựng nông thôn mới đối với tỉnh, thời gian qua, các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và các huyện, thành phố, cấp xã trong toàn tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tích cực triển khai thực hiện. Tỉnh đã ưu tiên tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn, nhờ vậy, diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi, hệ thống kết cấu hạ tầng đã từng bước được xây dựng đồng bộ. Tuy nhiên, phần lớn các xã trên địa bàn tỉnh thuộc vùng sâu, vùng xa nên việc huy động vốn, thu hút đầu tư trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn. Do vậy đại biểu Nguyễn Trung Hải đã đề xuất các phải pháp để đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có 25% số xã  đạt tiêu chí nông thôn mới.

Báo cáo tham luận về Thực hiện chính sách dân tộc cho đồng bào  DTTS góp phần xóa đói, giảm nghèo tại vùng DTTS, đại biểu Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết, nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội.

Báo cáo tham luận về Công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự xã hội vùng biên giới của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nêu rõ, trong thời gian qua, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số sinh sống vùng biên giới luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Tuy nhiên, vùng biên giới vẫn còn tiềm ẩn những bất ổn. Do vậy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đề xuất, trong thời gian tới tỉnh Kon Tum nên có Đề án di dân đến sinh sống vùng biên giới để góp phần tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh biên giới.

Buổi chiều, các đại biểu chia thành các tổ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Nhìn chung  các ý kiến tham gia thảo luận đều tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới; đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Chiều 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất và Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng. Kết quả  Hội nghị lần thứ nhất  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và kết quả bầu cử đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng sẽ được chúng tôi thông tin trong các bản tin sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

                                                        Thanh Tùng – Đức Thắng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *