(kontumtv.vn) –  Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kì 2014-2019. Tham dự có 40 đại biểu đại diện cho trên 100 hội viên trong toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội
Đại hội đại biểu Hội KHKT Cầu đường tỉnh Kon Tum

Được thành lập năm 2003 theo Quyết định số 335 của UBND tỉnh Kon Tum, Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Kon Tum hiện có 8 cơ sở Hội tại các công ty, doanh nghiệp, các cơ quan sự nghiệp và quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông. Trong hoạt động, Hội đã phát huy tốt vai trò tư vấn, phản biện, tham gia góp ý về chiến lược phát triển ngành Giao thông – Vận tải của tỉnh; hỗ trợ giúp đỡ hội viên nâng cao tay nghề gắn với ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ cầu đường vào thực tế. Đồng thời thường xuyên phổ biến quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, quản lý cầu đường cho hội viên.

Tại Đại hội, Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh đã đề ra mục tiêu củng cố và kiện toàn để xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; tăng cường nâng cao nhận thức, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, chủ động đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh những vấn đề lớn về phát triển ngành Giao thông – Vận tải của tỉnh.

Đại hội đã bầu ông Vũ Văn Thuần, Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải làm Chủ tịch Hội nhiệm kì 2014-2019.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *