(kontumtv.vn) – Với chủ đề nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, dân chủ, đồng thuận thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng huyện đạt nông thôn mới vào năm 2020; sáng 12/3, huyện Đăk Hà đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019.

daihoimttqdh

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện Đăk Hà.

Đại hội đã vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQVN; ông Hà Ban – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng gần 150 đại biểu đại diện cho nhân dân các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2008 – 2013, nhờ tập hợp tốt được quần chúng nhân dân và thực hiện có hiệu quả vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Đăk Hà đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Kết quả, đã xây dựng được gần 10.000 hộ gia đình văn hóa, 51 khu dân c­ư văn hóa;  xây dựng 251 nhà tình nghĩa, tình thương và nhà đại đoàn kết; hòa giải thành 322/354 vụ việc và vận động xây dựng trên 60 ngân hàng cộng đồng, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của huyện từ trên 26% vào năm 2011 xuống còn 12,33% vào năm 2013; hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 5 đến 13 tiêu chí.

Qua đánh giá, phân loại, Ban công tác Mặt trận hàng năm có gần 55% hoạt động tốt, gần 40% hoạt động khá, gần 12% xếp loại trung bình, không có Ban công tác Mặt trận yếu kém.

Kết quả công tác MT trên địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 1998-2013 đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở vững mạnh, người dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Đặc biêt, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân biểu dương kết quả của cán bộ, nhân dân, các dân tộc huyện Đăk Hà nói chung và công tác mặt trận nói riêng trong xây dựng huyện Đăk Hà phát triển. Đồng thời mong muốn huyện tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững danh hiệu AHLD thời kì đổi mới. Lưu ý huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, chăn nuôi, tiếp tục nhân rộng mô hình ngân hàng cộng đồng và các mô hình hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Về công tác mặt trận, Chủ tịch UBTƯMTTQVN yêu cầu Mặt trận huyện cần chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ mới của mặt trận đó là phản biện và giám sát xã hội, làm tốt công tác hòa giải, lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhân dân.

Đại hội thống nhất đề ra mục tiêu nhiệm kì 2014-2019 là: Tiếp tục phát huy có hiệu quả danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 5%; xây dựng số hộ gia đình văn hóa đạt trên 85%; trên 80% trở lên khu dân cư đạt văn hóa; trên 65% Ban công tác Mặt trận và hơn 80% MTTQVN xã, thị trấn hoạt động tốt, không có yếu kém; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do UBTƯMTTQVN phát động gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng huyện Đăk Hà đạt nông thôn mới vào năm 2020.

Đại hội đã bầu 52 ủy viên Ủy ban Mặt trận huyện Đăk Hà nhiệm kỳ 2014-2019. Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, tái cử chức vụ Chủ tịch UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2014-2019.

                                                                             Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *