(kontumtv.vn) – Sáng 9/7, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kì 2014-2019. Tham dự Đại hội có trên 300 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.

 Đại hội vinh dự được đón tiếp bà Trương Thị Ngọc Ánh và bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN. Về phía lãnh đạo tỉnh Kon Tum, có ông Hà Ban, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bà Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các ông bà nguyên lãnh đạo tỉnh, đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, đại biểu các tỉnh bạn trong khu vực và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đại hội
Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Kon Tum

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Bình Trọng khẳng định: Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2014-2019 được tiến hành thống nhất từ cơ sở, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh  phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyết tâm xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển và sớm thoát nghèo. Ông Trần Bình Trọng nhấn mạnh: “Với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới và Phát triển”, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, dân chủ góp ý kiến vào văn kiện Đại hội, góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Qua đó, tiếp tục nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, thực hiện dân chủ; tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công băng, văn minh”.

Năm năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả  Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII nhiệm kì 2009-2014 đề ra, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên không ngừng được tăng cường, củng cố, mở rộng. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai ngày càng đi vào cuộc sống và gắn bó với nhân dân, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Đặc biệt  là các phong trào, cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, thiên tai. Hoạt động công tác mặt trận các cấp đã góp phần nâng số khu dân cư có Nhà rông văn hóa và Nhà sinh hoạt cộng đồng đạt trên 86% khu dân cư, xây dựng gần 73.000 hộ gia đình văn hóa – tăng trên  21.000 hộ so với năm 2009, nâng tỉ lệ Khu dân cư văn hóa  đạt gần 59%. Thông qua cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”|, Mặt trận đã vận động nhân dân và các tổ chức tham gia đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn theo phương châm nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ. Đến nay, đã có 2 xã được công nhận xã nông thôn mới và 5 xã đạt từ 11- 14 tiêu chí, 50 xã đạt từ 5 – 10 tiêu chí, còn 24 xã đạt dưới 5 tiêu chí.  Trong nhiệm kỳ, “Quỹ vì người nghèo” cấp tỉnh đã huy động được trên 64 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 3.000 căn nhà đại đoàn kết, nhà ở cho người nghèo. Chương trình An sinh xã hội do MTTQVN tỉnh phát động đã huy động trên 400 tỷ đồng để xây dựng, tôn tạo, sửa chữa các công trình phúc lợi; hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng gặp khó khăn để ổn định cuộc sống. Các cuộc vận động đã phát huy được tinh thần tương thân, tương ái trong các tầng lớp nhân dân, đã hỗ trợ, giúp đỡ cho nhiều hộ thoát nghèo, có nhà ở ổn định; số hộ giàu và khá ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân giảm khoảng 4,5%/năm.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hà Ban biểu dương kết quả đạt được của UBMTTQVN tỉnh trong nhiệm kì qua, đồng thời đề nghị UBMTTQVN tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thực hiện tốt công tác phối hợp với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên; phát huy kết quả đạt được về công tác hòa giải, phản biện xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận: “Nhiệm kì qua dưới sự lãnh đạo của các cáp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của UBMTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên, sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân, tỉnh ta có bước phát triển khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 13,47%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 13,6 lên 25 triệu đồng/năm. Hộ nghèo còn 19,21%, …Quốc phòng an ninh được giữ vững. Những thành tựu đạt được như trên có ý nghĩa quan trọng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQVN và các tổ chức thành viên các cấp”.

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bà Hà Thị Liên chúc mừng kết quả  UBMTTQVN tỉnh nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung đã đạt được. Kết quả này không những thúc đẩy xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển mà còn góp phần  xây dựng phong trào MTTQ trong cả nước phát triển. Bà Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN đề nghị nghị Đại hội phát huy trí tuệ, dân chủ, xây dựng nghị quyết sát đúng với thực tiễn địa phương và phù hợp với nhiệm vụ, công tác mặt trận của đất nước trong thời gian đến: “Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tập trung triển khai Hiến pháp năm 2013 và triển khai nhiệm vụ giám sát, phản biện xã họi theo hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯMTTQVN, gắn với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong 2 năm 2014-2015. Thực hiện tốt chủ trương tổng rà soát chính sách đối với người có công, phối với các tổ chức thành viên giám sát trên một số lĩnh vực về bảo hiểm xã hội, về vật tư nông nghiệp, dịch vụ y tế tư nhân, bảo vệ môi trường”.

Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Kon Tum  lần thứ IX, nhiệm kì 2014-2019 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8-10/7/2014. Cùng với xây dựng Nghị quyết, Chương trình hành động nhiệm kì 2014-2019, Đại hội lần này bầu 87 Ủy viên UBMTTQVN tỉnh, bầu 9 đại biểu vào Ban Thường trực và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn Quốc MTTQVN lần thứ VIII.

                                                                                      Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *