(kontumtv.vn) – Sáng 20/8, Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành khai mạc Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Cục Chính trị, Bộ Công an; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, cùng 194 đảng viên đại diện cho 724 đảng viên sinh hoạt tại 30 chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum
Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, công tác lớn của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự; giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, nông thôn ngay từ cơ sở, không để tạo điểm nóng, không xảy ra biểu tình, bạo loạn, vượt biên trái pháp luật. Đặc biệt là triển khai có kết quả công tác đấu tranh xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn”; chỉ đạo triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm tập trung vào các địa bàn, đối tượng, lĩnh vực trọng điểm, nhất là tội phạm ổ, nhóm, tội phạm trong thanh thiếu niên, tội phạm về ma túy; kịp thời chỉ đạo tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá án cao. Công tác xây dựng tổ chức Đảng được quan tâm, nhất là công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm Đảng bộ đều đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, các chi bộ và đảng bộ cơ sở đều đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 177 đảng viên mới, vượt 18% so với Nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới để Đại hội thảo luận đề ra các giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Xuân Quí nhấn mạnh: “Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xác định tại Nghị quyết TW 8 khóa XI, Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, Nghị quyết 09 của Chính phủ về Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và các chương trình kế hoạch của tỉnh. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tiếp tục thực hiện nghiêm và có chất lượng quy chế phối hợp giữa các lực lượng, kịp thời phát hiện và giải quyết tốt các vụ việc phát sinh, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở.Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kiên quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông…”

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí chỉ đạo Đảng bộ Công an tỉnh cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy và từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng, huấn luyện, làm cho cán bộ, chiến sĩ công an có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                                  Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *