(kontumtv.vn) – Trong 2 ngày từ 19 – 20/5, Đảng bộ huyện Đăk Glei đã  tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là Đảng bộ cấp huyện được tỉnh chọn vừa tổ chức đại hội điểm trước khi triển khai ra diện rộng, vừa thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Bí thư.

Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hoàng Việt; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba; đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Trung ương và của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Tổ chỉ đạo Đại hội huyện; đại biểu Đảng bộ các huyện, thành phố; các đại biểu nguyên lãnh đạo huyện Đăk Glei qua các thời kỳ và 234 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đảng viên của 59 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Glei
Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Glei

Trong nhiệm 2010 – 2015, với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận, nỗ lực của nhân dân, huyện Đăk Glei đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,5%, vượt chỉ tiêu 0,35%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 16,5 triệu đồng, tăng 79% so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn hàng năm đều tăng, riêng năm 2014 đạt 19,8 tỷ đồng. Lĩnh vực nông – lâm nghiệp được tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 10,3%. Năng suất cây trồng và diện tích một số cây trồng chủ lực như cây cao su, cà phê, bời lời tăng đáng kể. Hệ thống giao thông được đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới, cơ bản đảm bảo lưu thông thuận lợi, thông suốt hai mùa. Giáo dục – Đào tạo tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả. Hệ thống trường, lớp được chú trọng đầu tư, mở rộng quy mô, đã góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, chuyển biến chất lượng giáo dục. 100% các thôn, làng có nhân viên y tế. 50% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã kết nạp 583 đảng viên, vượt gần 30 % so với Nghị quyết.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngoài việc tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, huyện Đăk Glei tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới, nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường công tác cải cách hành chính; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tranh thủ mọi nguồn lực, xây dựng huyện Đăk Glei ổn định và phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Đăk Glei đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020: “5 năm tới, đối với huyện Đăk Glei thì nông, lâm nghiệp vẫn là thế mạnh và chủ lực của huyện. Vì vậy Đại hội phải tập trung xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để phát triển ngành nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; lựa chọn và triển khai quyết liệt các giải pháp để xây dựng một số xã đạt  chuẩn nông thôn mới. Trước mắt huyện cần ưu tiên nguồn lực và tập trung các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, điện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sản xuất và sinh hoạt.Thường xuyên củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng vững mạnh từ huyện đến cơ sở; chăm lo đến công tác đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ có đức, có tài để đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, phải xác định đây là công việc hệ trọng, là cái gốc để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra”.

          Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị  song song với đẩy mạnh phát triển kinh tế, huyện Đăk Glei phải có kế hoạch giải quyết tốt các vấn đề xã hội; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục – đào tạo; tập trung nguồn lực để đẩy mạnh công tác giảm nghèo và thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách. Trong tổ chức thực hiện, Đảng bộ huyện cần lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá, cấp bách để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để  đạt hiệu quả cao.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới
 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Glei khóa mới

Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận và bổ sung nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị, phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, xác định rõ tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của huyện. Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2015 –  2020.  Về cơ cấu kinh tế, ngành nông – lâm – thuỷ sản chiếm 40%, công nghiệp – xây dựng chiếm 26%, thương mại – dịch vụ chiếm 34%. Diện tích cây trồng hàng năm chủ yếu đạt 6.945 ha. Thu ngân sách tại địa bàn đạt trên 22 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm. 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Trên 50% lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm mới cho trên 500 lao động/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 3 – 4%/năm. Trên 30% xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ,  Đảng bộ huyện kết nạp trên 500 đảng viên mới; 100% tổ chức Đảng ở thôn, làng có đủ đảng viên là người tại chỗ; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Đại hội đã xác định một số giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn Nhà nước và xã hội cho đầu tư phát triển; thực hiện tốt chủ trương tăng thu, tiết kiệm chi; huy động mọi nguồn lực để khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng tiểu vùng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tranh thủ mọi nguồn lực xây dựng huyện Đăk Glei ổn định và phát triển.

Đại hội đã bầu 43 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII , bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Bà Y Thị Bích Thọ – Bí thư Huyện ủy khóa XVII tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

                                                                       Ngọc Chí – Đức  Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *