(kontumtv.vn) – Ngày 14/ 7, Đảng bộ huyện Đăk Tô đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon tum Y Mửi đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, đại biểu nguyên là Thường trực Huyện ủy Đăk Tô qua các thời kỳ và 289 đảng viên của 48 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Đại hội Đảng bộ huyện Đak Tô
Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Tô

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân, Đảng bộ huyện Đăk Tô đã lãnh đạo hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 14,7%; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 21 triệu đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn liên tục tăng qua các năm, bình quân hàng năm tăng trên 9%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Thương mại – Dịch vụ phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng đạt hơn 27%/ năm; tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 27% năm 2010 đã giảm xuống còn dưới 11,5% vào năm 2015, bình quân mỗi năm giảm trên 3%, đạt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh ở các cấp học, bậc học được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, thị trấn Đăk Tô đã đạt 15/ 20 tiêu chuẩn đô thị loại IV. Toàn huyện có 2 xã đạt 16/ 19 tiêu chí nông thôn mới, 1 xã đạt 14 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 8 tiêu chí trở lên. Tỷ lệ chuẩn của cán bộ công chức cấp huyện đạt 98,8%, cấp xã và thị trấn đạt 74,4%; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới, sâu sát cơ sở, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp trên 450 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra; việc xóa thôn, làng chưa có tổ chức Đảng và đảng viên đã được hoàn thành.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đã biểu dương và ghi nhận những thành tích Đảng bộ huyện Đăk Tô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện cần tận dụng tối đa các lợi thế để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển nhanh và bền vững; tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là phát triển cây trồng chủ lực như cao su, rừng nguyên liệu giấy; đẩy mạnh công tác giao khoán, quản lý bảo vệ rừng cho nhân dân; chú trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như điện, đường, thủy lợi, giáo dục, y tế, giảm nghèo, đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, lễ hội truyền thống ĐBDTTS. Đồng thời ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây mất đoàn kết, chia rẽ trong Đảng và quần chúng nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Đăk Tô cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong điều kiện hiện nay; quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, văn hóa là nền tảng và động lực của phát triển, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đại đoàn kết là sức mạnh của toàn dân; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở; chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người DTTS; coi trọng và thường xuyên xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện sai phạm khác.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Tô khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu chức danh Bí thư Huyện ủy. Thông tin về Đại hội sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *