(kontumtv.vn) – Sáng 24/8, Đảng bộ huyện Ia H’Drai đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi ; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải; các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và 80 đại biểu đại diện cho hơn 170 đảng viên đến từ 12 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ huyện Ia H' Drai
Đại hội Đảng bộ huyện Ia H’ Drai

Huyện Ia H’Drai, được thành lập theo Nghị quyết số 890 ngày 11/3/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở điều chỉnh hơn 98.000 ha diện tích tự nhiên và trên 11.600 nhân khẩu của huyện Sa Thầy, bao gồm các xã Ia Đal, Ia Dom, Ia Tơi. Trên cơ sở đó, ngày 17/4/2015, Đảng bộ huyện Ia H’Drai được thành lập theo Quyết định số 1637của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum. Vượt qua những khó khăn, thách thức của một đơn vị mới thành lập, cấp ủy, chính quyền huyện Ia H’Drai đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc sớm ổn định công tác, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, tổng diện tích cây trồng các loại toàn huyện đạt 26.670 ha. Trong đó cây hàng năm hơn 2.000 ha; cây công nghiệp, lâu năm trên 24.500 ha. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện  năm 2015 ước đạt gần 12%. Tổng giá trị sản xuất nông – công nghiệp -xây dựng đạt trên 200 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người  đạt 21.000.000 đồng. Về y tế, giáo dục, tuy còn nhiều khó khăn về trường, trạm, nhưng Đảng bộ, chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo khai giảng năm học mới và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Phát huy dân chủ và trí tuệ, các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra giải pháp để xây dựng huyện Ia H’Drai giai đoạn 2015-2020 đạt được các mục tiêu: Hàng năm Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; nhanh chóng củng cố kiện toàn hệ thống chính trị; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng hoàn thành về hạ tầng trung tâm hành chính huyện và phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống; hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc tập trung; phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế gắn với chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng huyện Ia H’Drai ổn định và phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi chia sẻ những khó khăn và biểu dương tinh thần vượt khó sớm đưa huyện ổn định và phát triển của Đảng bộ, nhân dân huyện Ia H’Drai: “Tập trung đúng mức cho việc lãnh đạo phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực, lợi thế, tiềm năng của huyện, đảm bảo vừa giải quyết các yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa đảm bảo đến tính chiến lược lâu dài. Ngay bây giờ, công tác quy hoạch phải được làm khẩn trương, chi tiết, chắc chắn và chính xác, phù hợp với tiềm năng và điều kiện tự nhiên, xã hội của huyện. Đồng thời phải quản lý chặt chẽ quy hoạch khi đã được phê duyệt, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế theo hướng CNH-HĐH. Công tác quy hoạch, phân vùng phải nhằm mục đích khai thác tốt nhất tiềm năng về đất, rừng, tài nguyên, khoáng sản, nhất là diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Sê San”.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện khẩn trương xây dựng khu trung tâm huyện; làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, giải quyết đất sản xuất gắn với sắp xếp dân cư và tạo điều kiện cho cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi; chăm lo phát triển nguồn nhân lực; chú trọng đầu tư phát triển giáo dục, y tế và giảm nghèo; tập trung giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đại hội Đảng bộ huyện Ia H’Drai diễn ra đến ngày 25/8. Kết quả của Đại hội  sẽ được tiếp tục phản ánh trong các bản tin tiếp theo.

                                                                                                Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *