(kontumtv.vn) –  Sáng 6/8, Đảng bộ huyện Kon Rẫy đã tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Qúi; 148 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 1.290 đảng viên của 49 tổ chức cơ sở Đảng của  huyện.

Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy
Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Kon Rẫy đã đạt được kết quả khả quan, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân hàng năm đạt 16,54%, vượt 0,54% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, thương mại dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 23 triệu đồng/năm. Tốc độ tăng trưởng ngành nông – lâm nghiệp bình quân hàng năm đạt hơn 10%. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã có sự chuyển dịch đáng kể và đúng hướng. Đến cuối năm 2015, diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt hơn 6.000 ha; tổng sản lượng lương thực đạt gần 11.600 tấn. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai kịp thời. Hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển  của đại phương. Hệ thống thủy lợi được đầu tư nâng cấp, đảm bảo nhu cầu tưới tiêu sản xuất. 100% số xã, thị trấn có điện lưới quốc gia. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện đã tạo được sự chuyển biến trong bộ mặt nông thôn. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội ngày càng được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện Kon Rẫy cần xác định những tiềm năng, lợi thế để khai thác, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Với thuận lợi là huyện giáp ranh với thành phố Kon Tum, đặc biệt đây là vùng đệm giữa hai vùng kinh tế động lực của tỉnh là thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông, có đường Quốc lộ 24 đi qua và hiện nay đang được nâng cấp, mở rộng; Tỉnh lộ 677 đi từ xã Đăk Ruồng đến xã Đăk Pxi huyện Đăk Hà… là những lợi thế để huyện khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh nhấn mạnh: “Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo lập và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch chi tiết, trong đó sớm xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu Trung tâm chính trị, hành chính mới Đăk Ruồng -Tân Lập theo hướng đồng bộ, kết nối với Khu Trung tâm chính trị, hành chính cũ của huyện tại thị trấn Đăk Rve; hình thành và thu hút đầu tư phát triển Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp xã Đăk Ruồng. Khai thác có hiệu quả vị trí của khu vực thị trấn Đăk Rve với vai trò vùng phụ cận,  gắn với phát triển các dịch vụ hỗ trợ Khu Du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông… Hình thành một số vùng chuyên canh cây công nghiệp, chăn nuôi tập trung với quy mô thích hợp. Phát huy tối đa lợi thế tự nhiên, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để hình thành các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo ra các sản phẩm có giá trị cạnh tranh cao. Đầu tư thâm canh, sử dụng có hiệu quả diện tích đất trồng lúa nước hiện có. Đẩy mạnh công tác trồng rừng gắn với thực hiện tốt việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho nhân dân và cộng đồng dân cư”.

Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/8. Thông tin về Đại hội sẽ được tiếp tục phản ánh trong các bản tin sau.

                                                                   Duy Phong – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *