(kontumtv.vn) – Sau 3 ngày diễn ra (từ 3- 5/8), Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum
Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, từng bước cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình của Đảng bộ, lãnh đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ Khối đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm đúng mức, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW4, khóa XI đã mang lại hiệu quả tích cực. Các đoàn thể trong Khối đã phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các tổ chức cơ sở Đảng khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 399 đảng viên mới, vượt 81,36%  so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập, quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 390 đảng viên trở lên. Hàng năm có ít nhất 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, giảm mức thấp nhất đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ và vi phạm kỷ luật. Có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Hàng năm, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh giữ vững trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 27 ủy viên, trong đó bầu tại Đại hội 25 ủy viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 43 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ông Võ Xuân Truyền được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối, ông Võ Trung Thanh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *