(kontumtv.vn) – Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

Đảng bộ Sở Công Thương hiện có 49 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, với sự tập trung chỉ đạo của Đảng bộ, sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành, hầu hết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra đã đạt và vượt, hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ của tỉnh giao. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về giá trị sản xuất công nghiệp trong nhiệm kỳ tăng 15,5%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 28%; xuất khẩu tăng 10,5%; kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển ngành tăng mạnh, nhất là lĩnh vực thủy điện và chế biến nông sản. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng và tăng cường. Trong nhiệm kỳ, có 4 năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 1 năm đạt trong sạch vững mạnh, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, ngoài việc tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt, Đảng bộ Sở Công Thương không ngừng quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

                 Quang Mẫn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *