(kontumtv.vn) – Sáng 12/8, Đảng bộ thành phố Kon Tum đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; đại biểu các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; tổ cấp ủy chỉ đạo Đại hội thành phố; các đại biểu nguyên lãnh đạo thành phố Kon Tum qua các thời kỳ và 290 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên của 78 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum
Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum

Qua 5 năm lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Tổng giá trị tăng thêm trên địa bàn đạt 4.650 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm hơn 17%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,6 triệu đồng, bình quân tăng hơn 13%/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1.700 tỷ đồng, tăng gấp đôi chỉ tiêu Nghị quyết; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ công nghiệp – xây dựng tăng bình quân hơn 19%/năm, dịch vụ hơn 17%/năm; nông nghiệp 7,5%/năm; đã hình thành các vùng chuyên canh cây hàng năm, lâu năm, rau an toàn; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 13% xuống còn 4%; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Điểm nhấn quan trọng là vùng kinh tế động lực thành phố đã được tập trung đầu tư phát triển gắn với xây dựng thành phố đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới), trọng tâm là đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội vùng nội thành, ngoại thành và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, diện mạo đô thị, kết cấu hạ tầng thành phố ngày càng khang trang, đồng bộ; thành phố đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Chất lượng giáo dục – đào tạo tiếp tục được nâng lên; giữ vững tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở các cấp học; có 30/76 trường đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới, chất lượng đội ngũ cán bộ y tế từ thành phố đến xã, phường được củng cố, nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, xóa thôn (làng) không có đảng viên và tổ chức Đảng được thành phố đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ kết nạp hơn 860 đảng viên; 180 thôn, làng, tổ dân phố đều có chi bộ Đảng; chất lượng tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu tăng từ hơn 12% lên hơn 19%. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng, đảm bảo quy trình, quy định. Công tác dân vận của Đảng được tăng cường, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã đánh giá cao những kết quả Đảng bộ thành phố Kon Tum đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế, tồn tại, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “ Với vai trò là vùng kinh tế động lực và là trung tâm chính trị, kinh tế – văn hóa, khoa học – kỹ thuật của tỉnh, sự phát triển của thành phố có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến sự phát triển chung của tỉnh. Tôi đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thuận lợi, khó khăn, nhất là các lợi thế của thành phố trung tâm tỉnh lỵ để xây dựng Nghị quyết Đại hội bảo đảm thiết thực, với những nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, đột phá, mang tính khả thi cao, để thành phố phát triển nhanh và bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà; đẩy mạnh thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án giãn dân, tái định cư một số làng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bám sát chủ trương của tỉnh, tập trung thu hút đầu tư mạnh các ngành công nghiệp, gắn với các vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Khôi phục và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống có thế mạnh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ; phát huy tốt vai trò trung tâm thương mại – dịch vụ của tỉnh”.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ thành phố tiếp tục tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, bảo đảm thành phố phát triển toàn diện theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại, bền vững và giàu bản sắc. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các khu vực. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của các cấp uỷ theo hướng sâu sát cơ sở, đeo bám công việc để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến thật sự trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *