(kontumtv.vn) – Đảng bộ Trung đoàn H8 thuộc Đoàn Đăk Tô đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 20 (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đây là Đảng bộ cơ sở đầu tiên được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong các Đảng bộ cơ sở và trên cơ sở trong toàn Binh đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh đoàn Tây Nguyên; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn; Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Đăk Tô; đại biểu các sư đoàn; lữ đoàn và Trường Quân sự trực thuộc Binh đoàn; Trường Trung cấp nghề 21, Bộ Quốc phòng, cùng 100 đại biểu trong toàn Đảng bộ Trung đoàn đã về dự Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Trung đoàn H8
Đại hội Đảng bộ Trung đoàn H8

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung đoàn đã lãnh đạo và quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu; xây dựng cho  cán bộ, chiến sĩ có ý thức cảnh giác cách mạng cao; củng cố, kiện toàn quân số, vũ khí trang bị, vật chất; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tích cực nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng kế hoạch, thời gian. Kết quả huấn luyện hàng năm có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt kế hoạch hội thi, hội thao sau mỗi buổi học hoặc từng đề mục; tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao; giữ vững được các chi bộ có chi uỷ để đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã kết nạp được 364 đảng viên mới, vượt 2,25% chỉ tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ.

Đại hội xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, toàn quân lần thứ X, Quân đoàn lần thứ IX; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; thực hiện tốt “1 tập trung”, “3 khâu đột phá”, “3 thực chất”, “4 dứt điểm”, “3 mẫu mực”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ 12 (nhiệm kỳ 2015 – 2020)  25 đồng chí.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *