(kontumtv.vn) – Sáng 27/6, tại Hội trường UBND thành phố Kon Tum, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013- 2018.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Đào Xuân Quý – Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Lê Quang Chưởng – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; các ông bà nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch LMHTX tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các huyện, thành phố và LMHTX các tỉnh bạn.

Đại hội Liên minh HTX tỉnh
Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV

Trong nhiệm kỳ 2008-2013, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến. Các mô hình kinh tế tập thể phát triển ngày càng đa dạng, xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã mới hoạt động có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 38 HTX và 59 tổ hợp tác, nâng tổng số lên 97 HTX và 99 THT. Nhìn chung các HTX và THT  đã có nhiều cố gắng để duy trì và có bước phát triển hơn so với những năm trước, nhất là các quỹ tín dụng nhân dân và các HTX mới thành lập sau này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều HTX chưa phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, chưa thể hiện đầy đủ vai trò, vị trí của HTX trong xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tỷ trọng tham gia vào cơ cấu GDP của tỉnh còn nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, tỷ lệ HTX thuộc diện trung bình, yếu kém còn ở mức cao và đã có 38 HTX giải thể hoặc ngừng hoạt động.

Đại hội đã đánh giá tình hình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh trong nhiệm kỳ qua; nêu ra những mặt còn khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và các HTX, THT trên địa bàn. Phấn đấu đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém và ngày một phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên và người lao động; cuối nhiệm kỳ có khoảng 60% HTX và THT đạt loại khá, giỏi.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Liên minh HTX tỉnh cũng như các HTX, THT tác trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những hạn chế, khiếm khuyến và những nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ tới để tiếp tục củng cố và nâng cao hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và kinh tế tập thể trên địa bàn. Ông Nguyễn Hữu Hải nhấn mạnh: “Các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, quán triệt quan điểm của Đảng về kinh tế tập thể; tìm hiểu đầy đủ Luật Hợp tác xã 2012, từ đó, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua tuyên truyền, tiến hành vận động, hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện để phát triển mới nhiều HTX, xây dựng mô hình HTX theo hướng đa dạng ngành nghề, chú trọng trên các lĩnh vực chế biến, tiêu thụ nông lâm thủy sản, phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, phát triển thương mại – du lịch, phát triển mô hình THT, HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các mô hình mới như HTX dịch vụ y tế, HTX trường học, HTX chợ… Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa, tạo sự đột phá mới tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của khu vực kinh tế này”.

Đại hội đã bầu 21 ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018. Ông Vũ Hữu Tuấn được bầu làm Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh. Trong dịp này, Đại hội đã  khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua và tặng quà cho các Ủy viên BCH không tái cử.

         Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *