(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua và phát động phong trào thi đua trong thời gian đến, sáng 10/9, tỉnh Kon Tum đã long trọng khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2015-2020 tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII vinh dự được đón tiếp Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban; Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh Kon Tum; đại biểu các tỉnh bạn trong khu vực và đại biểu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT và 432 đại biểu là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí nhiệt liệt chào đón và biểu dương những đại biểu ưu tú trong phong trào thi đua và đại biểu các cấp ngành, địa phương đã về dự Đại hội.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua của tỉnh Kon Tum đã bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế, xã hội trọng yếu của địa phương; góp phần động viên, phát huy truyền thống yêu nước, khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới, nhân tố mới, giúp tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực. Qua đó, giúp tỉnh Kon Tum tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự – an toàn xã hội. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình trong các lĩnh vực như: Phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và nhiều lĩnh vực khác. Nổi bật là phong trào thi đua xây dưng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 81 xã đã xây dựng hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đạt 100%, riêng 5 xã mới chia tách cuối năm 2013 hiện đang triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2015. Đã có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Hà Mòn, xã Đăk Mar – huyện Đăk Hà, xã Đoàn Kết – thành phố Kon Tum; có 06 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, có 15 xã đạt chuẩn từ 10-14 tiêu chí, 47 xã đạt chuẩn từ 5-9 tiêu chí và 15 xã đạt chuẩn dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 7,95 tiêu chí/ xã, so với năm 2010 tăng 5,32 tiêu chí/xã.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum

Kết quả phong trào thi đua góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh hàng năm đạt gần 14%, giá trị tổng sản phẩm tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.554 USD, vượt 15% chỉ tiêu; thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn liên tục tăng qua các năm và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra. Từ phong trào thi đua đã có 1 tập thể, 2 cá nhân được tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Có được kết quả tốt trong phong trào thi đua chính nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát đúng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của tỉnh trong việc đổi mới phong trào thi đua theo hướng phong phú, sát với thực tiễn và rộng khắp. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời hơn, có chú trọng đến thành tích sản xuất, sự sáng tạo và tập trung khen thưởng trực tiếp cho công nhân, nông dân, người lao động, công chức, viên chức và người dân.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của tỉnh Kon Tum trong công tác thi đua thời gian qua, kết quả phong trào thi đua của tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua trong toàn quốc: “Tiếp tục phát động phong trào thi đua rộng khắp trên các mặt công tác của xã hội, hướng phong trào thi đua vào thực chất hơn các phong trào thi đua cần gắn với chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng phong trào thi đua ở vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa; đi đôi phát triển về chiều rộng cần phát triển về chiều sâu trên cơ sở bám sát mục tiêu nhiêm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, địa phương để tổ chức phong trào thi đua phù hợp, thiết thực, hướng vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đia phương như phát triển kinh tế hợp lý và bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính, phong trào thi đua bản vệ an ninh biên giới.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng bày tỏ sự vui mừng về kết quả đạt được trong phong trào thi đua của tỉnh trong thời gian qua và khẳng định phong trào thi đua có vai trò quan trọng, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương: “Qua Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần này, tôi tin tưởng chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học bổ ích để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện ngày càng tốt hơn các phong trào thi đua trong thời gian tới, đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh có những bước tiến mới, sâu rộng hơn, vững chắc hơn, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thành công mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững, cùng cả nước ra sức thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Cùng với biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, thông qua các báo cáo tham luận, Đại hội đã giới thiệu cho các đại biểu về những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở nhân ra diện rộng. Trên tinh thần phát huy trí tuệ, đại hội thống nhất đề ra mục tiêu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố và phát huy cao nhất sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp, nông thôn, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới; đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nâng cao rõ rệt chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phấn đấu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển bền vững”.

Thay mặt UBND tỉnh Kon Tum, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  Đào Xuân Quí đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum  giai đoạn 2015-2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”  gồm những  nội dung chủ yếu: Tập trung thi đua cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm  thông thoáng, minh bạch, tạo sức hấp dẫn mới và phát huy tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ thời cơ, vận hội mới có được để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát huy tối đa năng lực hiện có, đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô sản xuất, bảo đảm thực hiện bằng được mục tiêu kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9% năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.460 USD; bình quân hằng năm giảm 3-4% số hộ nghèo; đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thay mặt các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua và kêu gọi cán bộ, nhân dân trong tỉnh đoàn kết, thực hiên thắng lợi các mục tiêu Đại hội thi đua tỉnh Kon Tum lần thứ VII đề ra.

Đại hội đã bầu 12 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc và tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Hà Ban; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quý và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng; trao cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.

                                                                             Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *