Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện Đăk Glei, hơn nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc huyện Đăk Glei đã có nhiều cố gắng, tập trung đẩy mạnh thi đua, thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế- xã hội đã đề ra. Đặc biệt là chú trọng phát huy những lợi thế của huyện, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao đời sống của nhân dân, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

dgl

Huyện Đăk Glei tập trung chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. 

Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010- 2015 đã đề ra, ngay sau Đại hội, Huyện ủy Đăk Glei đã xây dựng 3 chương trình công tác trọng tâm. Đó là tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi làm nhiệm vụ đột phá để nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Nguyễn Phúc Phận – Bí thư huyện ủy Đăk Glei cho biết: Trên cơ sở Nghị quyết, huyện ủy đã cụ thể xác định các tiểu vùng để phát triển từng vùng. Ví dụ như các xã phía Nam là Đăk Môn, Đăk Long, Đăk Kroong, vùng này phù hợp với cây cao su, thì chúng tôi đang chỉ đạo chuyển các cây truyền thống sang cây công nghiệp này. Riêng các xã phía Bắc, ví dụ như Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Choong, Xốp, Đăk Man, Đăk Blô, 6 xã này thì với điều kiện tự nhiên nó hơi lạnh hơn, nhiệt độ quanh năm nó thấp hơn, phù hợp với cây cà phê catimor hay còn gọi là cây cà phê chè, thì sau khi Đại hội Đảng 17 của huyện đã quyết nghị thì Huyện ủy tập trung chỉ đạo phát triển cây cà phê ở các xã phía Bắc này.

Thực hiện mục tiêu này, hàng năm, trên cơ sở các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội, chương trình mục tiêu Quốc gia, huyện Đăk Glei đã ưu tiên các nguồn vốn để hỗ trợ cây giống, vật tư phân bón và hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, tạo điều kiện cho nhân dân từng bước chuyển dần các loại cây trồng không hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như cà phê, cao su, bời lời, nhất là cây cà phê chè Catimor. Trồng đến năm thứ hai đã thu bói và năm thứ ba đã có thu nhập. Chính nhờ vậy mà chủ trương hỗ trợ phát triển cây cà phê chè của huyện được người dân đồng tình hưởng ứng và đặc biệt quan tâm.  Ông A Nia- Thôn Bê Rê, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei cho biết: Cà phê gia đình tôi đây năm nay là năm thứ ba, đây là cà phê mới trồng, nhưng mà chúng tôi cũng đã đầu tư, chăm sóc, làm cỏ bón phân cho nó. Riêng cà phê, hiện tại cũng phát triển khá tốt. Anh A Thái- Trưởng Ban Mặt trận Thôn Bê Rê, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei cho biết thêm: Hàng năm huyện, tỉnh đã có hỗ trợ cho nhân dân, phân bón, cây giống này, như cây bời lời, cây cà phê; tập huấn nhiều lần. Đến nay bà con đã làm được. Nhà nào cũng đủ ăn. Mỗi năm thu được ba đến bốn chục triệu, như năm mất mùa như năm nay, gia đình em cũng hai ba chục triệu một năm.

Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, ở những xã có điều kiện đất đai, thời tiết thuận lợi như Đăk Choong, xã Xốp, Đăk Man, cây cà phê chè Catimor được bà con nông dân phát triển mạnh. Đặc biệt kỹ thuật thâm canh, chăm sóc của bà con đã được nâng cao một bước. Những vườn cà phê trồng trong thời gian sau này, từ 2010 trở về đây đã phát triển tốt hơn trước, có chất lượng và khả năng cho năng suất cao hơn.Ông A Tương- Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei cho biết: Nhìn chung về trình độ chăm sóc cây cà phê, thì một bộ phận gia đình họ đã nhận thức qua các lớp tập huấn, đặc biệt là các lớp tập huấn của khuyến nông- khuyến lâm. Đặc biệt là cũng có sự quan tâm của các ngành, đoàn thể của xã, cũng như Thường trực Đảng ủy, UBND xã đã tuyên truyền, bà con cũng đã nhận thức được trong quá trình trồng và chăm sóc cây cà phê.

Với sự tập trung chỉ đạo và tạo điều kiện hỗ trợ cho nhân dân, trong 3 năm gần đây, huyện Đăk Glei đã phát triển mới trên 200 ha cà phê, nâng tổng diện tích cây cà phê của huyện lên gần 1.000 ha, vượt hơn 100 ha so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ huyện đề ra đến năm 2015. Về cây cao su, ngoài các xã ở phía Nam của huyện là Đăk Môn, Đăk Long, Đăk Kroong, những năm gần đây, huyện cũng đã khảo sát và cho mở rộng thêm một phần diện tích trên địa bàn thị trấn Đăk Glei và xã Đăk Pét, nâng tổng diện tích cao su trong huyện lên gần 1.600 ha, đạt 97% so với chỉ tiêu Nghị quyết đến năm 2015. Đến nay, nhiều diện tích cà phê, cao su đã cho thu hoạch, góp phần đáng kể trong việc tăng thu nhập, nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Phúc Phận- Bí thư Huyện ủy Đăk Glei đánh giá: Nhìn một cách tổng thể thì đời sống của nhân trong toàn huyện đã có nhiều khởi sắc. Các chỉ tiêu chính như về thu ngân sách trên địa bàn, theo Nghị quyết của Đại hội Đảng thì đến năm 2015, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 14,3 tỷ đồng, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cho nên đến thời điểm này thì đã vượt được 15 tỷ đồng. Về thu nhập đầu người, thì theo Nghị quyết đến năm 2015 là đạt 15,4 triệu đồng/người/năm, thì đến năm 2012 thì đạt được mười bốn triệu rưỡi và ước đến năm 2013 thì đạt mười lăm triệu rưỡi trên một người trong năm.

Theo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010- 2015, đến nay, nhiều chỉ tiêu cơ bản đã đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng đều hàng năm, từ 10,94% năm 2010 tăng lên 11,38% năm 2012 và ước năm 2013 là gần 12%, đảm bảo đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Phát huy những kết quả đã đạt được, hiện nay, huyện Đăk Glei đang tập trung chỉ đạo nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển cây cao su tiểu điền và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Đề án phát triển cây cà phê chè xứ lạnh của tỉnh nhằm phát huy những thế mạnh của địa phương, đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Quang Mẫn- Duy Phong/kontumtv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *