(kontumtv.vn) – Đăk Glei là huyện được chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định và thời gian theo kế hoạch. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc tập trung hoàn thành các nội dung theo kế hoạch để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ cơ sở ở Đăk Glei
Đại hội Đảng bộ cơ sở ở Đăk Glei

Về công tác tổ chức đại hội điểm, Huyện ủy Đăk Glei đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp tỉnh, huyện ở 2 tổ chức cơ sở Đảng là Đảng bộ thị trấn Đăk Glei và Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện. Theo đánh giá Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, không khí Đại hội diễn ra sôi nổi, dân chủ và được nhân dân quan tâm theo dõi. Ông Kring Xa Chí, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei nói: “Hiện nay chúng tôi đã đại hội điểm xong, một loại hình Đảng ủy thị trấn, một loại hình thuộc chi bộ cơ quan. Chúng tôi mời tất cả các đồng chí là bí thư các Đảng ủy trực thuộc, chi bộ cơ sở dự các đại hội điểm để làm bài học kinh nghiệm. Chất lượng của các đại hội cơ bản rất là tốt”.

Huyện Đăk Glei có 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội, đảm bảo đúng quy trình. Đến nay có 17/59 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội. Các tổ chức cơ sở Đảng còn lại đã hoàn thành văn kiện và đề án nhân sự trình Ban Thường vụ huyện ủy phê duyệt, tiến hành chuẩn bị Đại hội. Ông A Thẹ, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Man, huyện Đăk Glei nói: “ Xã Đăk Man đã chuẩn bị tất cả các nội dung cho kỳ Đại hội. Chúng tôi đã chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng ủy xã tổ chức triển khai tại các chi bộ, rồi phân công các đồng chí đảng viên phụ trách tại chi bộ đó. Thường trực Đảng ủy sẽ phân công tiếp Ban Chấp hành chỉ đạo tại các chi bộ tổ chức đại hội. Đến nay đại hội các chi bộ đã hoàn thành xong hết tất cả các nhiệm vụ tại chi bộ”.

Song song với công tác chỉ đạo tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và gửi lấy ý kiến của các tổ chức cơ sở Đảng về số lượng, cơ cấu, thành phần; chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện gấp rút hoàn chỉnh dự thảo các báo cáo để tổ chức lấy ý kiến tham gia tại đại hội các tổ chức cơ sở Đảng và quần chúng nhân dân theo quy định.… Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân nắm bắt được đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, để cùng tham gia, cùng hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần thành công cho Đại hội. Ông Kring Xa Chí cho biết thêm: “Hiện nay chúng tôi đang tập trung chuẩn bị đại hội, tất cả các quy trình từ đây cho đến đầu tháng 4 sẽ chuẩn bị xong. Hiện nay đã tổ chức đại hội được 17/59 tổ chức cơ sở Đảng. Nói chung cơ bản hiện nay là đề án nhân sự, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, báo cáo tham gia các ý kiến, văn kiện của cấp trên cơ bản đã xây dựng xong, đạt chất lượng cao”

Tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ Huyện Đăk Glei lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 5/2015 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tạo sự thành công chung cho Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *