(kontumtv.vn )- Phát huy truyền thống 85 năm Đảng bộ tỉnh, trong những năm qua Đảng bộ huyện Đăk Glei luôn đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự tại địa phương, xây dựng huyện  ngày càng  phát triển.

Xác định công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là yếu tố then chốt để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong những năm qua cấp ủy và các chi bộ xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ đó đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đã đề ra. Ông Đỗ Sum, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Pét nói: “Song song với công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được triển khai thường xuyên, lồng ghép vào đó là triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) của Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiểm điểm, phê bình và tự phê bình trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI của Đảng. Đến cuối năm 2013 Đảng bộ xã đã có 13/13 thôn làng có đảng viên, có tổ chức cơ sở Đảng, đã hoàn thành xong chương trình xóa thôn làng trắng đảng viên”.

Hội nhgij Đảng bộ xã Đak Pét
Hội nghị Đảng bộ xã Đăk Pét

Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy Đăk Glei đã chỉ đạo các cấp ủy tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương cũng như của Đảng bộ tỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên cả 3 mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đặc biệt, sau khi triển khai kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ý thức trách nhiệm, thái độ chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng sinh hoạt Đảng có sự đổi mới, vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ luật, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 toàn huyện đã kết nạp được hơn 580 đảng viên, vượt hơn 29% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra. 100% thôn, làng có đảng viên, 111/112 thôn, làng có tổ chức Đảng. Các tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế của huyện Đăk Glei trong những năm qua đã có sự chuyển biến đáng kể. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 11%; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 16,5 triệu đồng/năm; năng suất và diện tích một số cây trồng chủ lực như cao su, cà phê, bời lời tăng đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4%. Bà Y Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy Đăk Glei cho biết: “Kinh tế của huyện tăng trưởng khá, đời sống nhân ngày càng phát triển hơn, văn hóa cũng có những bước chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó thực hiện Nghị quyết TW (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay và gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị thì huyện Đăk Glei cũng đã thực hiện tốt và đạt được những kết quả quan trọng, hệ thống chính trị cùng với khối đại đoàn kết toàn dân được cũng cố”.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cũng như những thành tích trong phát triển kinh tế – xã hội, Đảng bộ huyện Đăk Glei đã chủ động xây dựng chương trình hành động, điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra, phấn đấu xây dựng huyện ngày một phát triển ổn định và bền vững.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *