(kontumtv.vn) – Những ngày này, cán bộ, nhân dân huyện Đăk Hà đang đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày thành huyện 24/3 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, huyện Đăk Hà tiếp tục có nhiều bước phát triển mới, nhất là trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, được nhân dân đồng tình ủng hộ, những năm qua xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà đã huy động được các nguồn lực, triển khai có hiệu quả Chương trình Xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 17% năm 2010 xuống còn dưới 5% cuối năm 2014; nâng mức thu nhập bình quân đầu người từ 21-22 triệu đồng/năm lên 32 triệu đồng/năm. Đến nay, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, đang đề nghị kiểm tra công nhận xã nông thôn mới. Ông Phạm Văn Trụ, Chủ tịch HĐND xã Đăk Mar nói: “Qua xây dựng nông thôn mới, cái thứ nhất là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, khoảng cách giàu nghèo, đặc biệt là 3 thôn đồng bào dân tộc thiểu số, đã được thu hẹp lại. Thứ hai là môi trường cảnh quan, chỉnh trang bộ mặt nông thôn một cách văn minh, đảm bảo phù hợp với truyền thống của từng khu dân cư, từng vùng dân tộc trên địa bàn toàn xã. Thứ ba là an ninh chính trị trên địa bàn xã luôn luôn được giữ vững, hệ thống chính trị luôn được củng cố vững mạnh, trong sạch, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Ngoài việc huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương  huyện Đăk Hà đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất để nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống.

Trước nhu cầu đô thị ngày một phát triển, đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, việc đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hiện đại, chất lượng cao đang là chủ trương được thị trấn Đăk Hà quan tâm. Ông Nguyễn Hoài Vũ, Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Hà nói: “Trong 5 năm qua, lĩnh vực nông nghiệp của thị trấn đã tập trung chuyển đổi cơ cấu giống, đặc biệt là các loại giống lúa mới để nâng cao năng suất, rồi ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp, cả trồng trọt và chăn nuôi, rồi sử dụng các mô hình thâm canh mới, như nhà lưới, nhà lồng trong sản xuất rau hoa và chuyển đổi cơ cấu các vật nuôi có giá trị kinh tế cao”.

Với sự cố gắng, nỗ lực, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong nhiệm kỳ 5 năm 2010 – 2015, tình hình kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến và phát triển, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân. Ngoài xã Hà Mòn được công nhận xã nông thôn mới đầu tiên của Tây Nguyên trong năm 2013, đến nay, xã Đăk Mar cơ bản đạt 19 tiêu chí vào cuối năm 2014, đang được Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh thẩm định, để công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Đăk La đạt 14/19 tiêu chí và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015; 03 xã Đăk Hring, Đăk Ui, Ngọk Wang đạt từ 6-9 tiêu chí. Nhờ vậy đời sống của nhân dân có nhiều chuyển biến, từ vùng thuận lợi đến vùng sâu, vùng xa. Ông A Triuh (thôn 5, xã Đăk La) nói: “Xây dựng nông thôn mới bà con chúng tôi được hưởng nhiều. Đường, sân nhà rông, sân nhà trường bây giờ đã bê tông hết. Bà con đã biết thay đổi cây trồng. Hồi trước thì trồng miết cây mì, bây giờ có hộ trồng bời lời, có hộ thì trồng cà phê, có hộ thì trồng cao su. Bây giờ thôn 5 chúng tôi thay đổi nhiều, cả về kinh tế, xã hội”.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đăk Hà đã giảm từ 26%  năm 2010 xuống còn hơn 8% trong năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ  20 triệu đồng trong năm 2011 lên trên 32 triệu đồng hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân, phát triển kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ hiện đại, xây dựng huyện đạt tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2020 đang là mục tiêu mà cán bộ và nhân dân huyện Đăk Hà quyết tâm phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

       Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *