(kontumtv.vn) – Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Đăk Hà đang tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung vào việc thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống – công nghiệp chế biến hàng nông sản, giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị quán triệt kết quả Đại hội
Hội nghị quán triệt kết quả Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà

Huyện uỷ Đăk Hà đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh, chỉ đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động nhân dân tăng gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa. Ông Lê Xuân Hưng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đăk Hà cho biết: “ Đảng bộ thị trấn đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung lãnh đạo nhân dân về đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng, đặc biệt là nhà ở  theo mô hình nhà ở đô thị. Thứ hai là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn ở các khu dân cư với phương châm “doanh nghiệp và nhân dân cùng làm, Nhà nước hỗ trợ”. Thứ ba là xây dựng chương trình phát triển các dịch vụ thương mại, đặc biệt là chuyển đổi ngành nghề cho lao động ở khu dân cư, đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại”.

Với tinh thần tạo sự chuyển động và giành thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo đà thúc đẩy sự phát triển cho cả 5 năm tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá V đã tập trung kiện toàn bộ máy cán bộ đảm bảo hoạt động hiệu quả. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị là cơ sở thống nhất hành động nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Đảng bộ huyện đã tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng. Ông  A Vượng, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà nói: “Đảng bộ huyện khóa V khẳng định và đưa ra nhiệm vụ là tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng; thu hút đầu tư phát triển thương mại – dịch vụ và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác giám sát và  phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh”.

Đoàn kết, nỗ lực, chung sức đồng lòng ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới không chỉ tạo khí thế thi đua phấn khởi trong toàn Đảng bộ mà còn là động lực để huyện Đăk Hà thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, phấn đấu xây dựng Đăk Hà phát triển toàn diện, bền vững.

CTV Thu Hương – Quang Mạnh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *