(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, thời gian qua huyện Đăk Hà đã có nhiều nỗ lực trong việc gìn giữ, phát huy những nét đẹp văn hóa cồng chiêng trong cộng đồng DTTS .

Đội cồng chiêng thiếu niên
Đội cồng chiêng thiếu niên

Huyện Đăk Hà hiện có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 48% dân số toàn huyện. Người dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời là Ba Na và Sê Đăng. Trong những năm qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp, phương thức như truyền dạy, tái hiện di sản văn hóa cồng chiêng nói riêng và các loại hình văn hóa truyền thống nói chung; chú trọng phục dựng các nghi lễ truyền thống của các dân tộc trong các lễ hội tại các thôn làng. Bên cạnh đó, huyện cũng tổ chức quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc đến công chúng.

Đến nay, huyện Đăk Hà có 76 bộ cồng chiêng. Trong đó có 15 bộ tập thể, 61 bộ do các cá nhân lưu giữ; 500 người biết đánh cồng chiêng, 3 người biết chỉnh chiêng, hơn 100 người biết truyền dạy đánh cồng chiêng, 41 đội chiêng truyền thống và 9 đội chiêng thiếu niên với độ tuổi từ 8 đến 17 tuổi. Huyện tổ chức Liên hoan Cồng chiêng thiếu niên 2 năm một lần, nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng dân tộc thiểu số; động viên, khích lệ phong trào tập luyện và biểu diễn cồng chiêng trong thế hệ trẻ.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *