(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án 02/212 của Thủ tướng Chính phủ về việc  “Phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở các xã, phường, thị trấn”, qua 5 năm triển khai, đến nay 100% khu dân cư và các thôn, làng tại huyện Đăk Tô đã được tuyên truyền pháp luật thường xuyên, trong đó 45/67 khu dân cư và các thôn làng tại huyện đã được tuyên truyên pháp luật theo các chuyên đề, đạt tỷ lệ trên 70%.

dak to

100% khu dân cư và các thôn, làng ở Đăk Tô đã được tuyên truyền pháp luật thường xuyên

Riêng 67 khu dân cư, thôn làng có địa bàn rộng, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, công tác tuyên truyền pháp luật ở Đăk Tô cũng có nhiều nét riêng. Với phương châm là tuyên truyền có chủ điểm, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể nắm bắt tình hình thực tế của từng thôn, làng, từng khu dân cư để tuyên truyền cho phù hợp. Nhìn chung, bước đầu đã có nhiều  chuyển biến rõ rệt về chấp hành pháp luật ở nhiều khu dân cư, thôn, làng trong toàn huyện.

                                                                         Đức Thắng – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *