(kontumtv.vn) – Đảng bộ Đoàn Đăk Tô được Thường vụ Đng ủy Binh đoàn Tây Nguyên chọn tổ chức đại hội đim để rút kinh nghiệm trong toàn Binh đoàn. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị được Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các tiểu ban giúp việc hoàn thành nội dung, kế hoạch để Đại hội diễn ra đúng thời gian.

Để làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020), Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn chọn Chi bộ 9 (Trung đoàn H8) tổ chức Đại hội điểm đế rút kinh nghiệm ở cấp Chi bộ. Đối với cấp Đảng bộ bộ phận chọn Đảng bộ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn H8 tổ chức đại hội điểm. Các tổ chức Đảng được chọn đại hội điểm đều chuẩn bị chu đáo, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới đủ tiêu chuẩn, số lượng, đúng cơ cấu và có uy tín cao. Qua rút kinh nghiệm từ các đại hội điểm, đến nay các Đảng bộ cơ sở của Đảng bộ Đoàn Đăk Tô đã tổ chức Đại hội thành công và được Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn Tây Nguyên đánh giá cao. Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn Đăk Tô cho biết: “Để tiến hành tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ 12, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn xác định trong trung tuần tháng 7 tổ chức Đại hội. Hiện nay chúng tôi đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy của Sư đoàn chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt nghiêm túc chỉ thị của cấp trên, nhất là Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và đặc biệt là chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn và hướng dẫn của Cục Chính trị về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng thời chúng tôi tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội và cũng thành lập các tiểu ban giúp việc cho Đại hội”.

DAK TO

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ diễn ra đúng thời gian và đạt kết quả tốt, Đảng ủy Đoàn Đăk Tô đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát, nắm chắc chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng các cấp trong toàn Sư đoàn, làm cơ sở cho việc đánh giá lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, công tác cán bộ đã được Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, qua đó đã tiến hành điều động, bổ nhiệm một số vị trí cán bộ đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ và đảm bảo nhân sự để tổ chức Đại hội. Bên cạnh đó, Đảng ủy Sư đoàn còn chỉ đạo đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nắm  được các nội dung của Đại hội; tổ chức phát động thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hướng đến chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi cơ quan, đơn vị; thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt mọi tình huống có thể nảy sinh để bảo vệ Đại hội Đảng các cấp; chủ động và thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn để phối hợp cùng giải quyết, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân. Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn Đăk Tô nói: “Song song với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Sư đoàn, chúng tôi tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ cơ sở các cấp và truyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn. Ngoài ra còn tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Sư đoàn và kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9. Chúng tôi cũng tham mưu cho việc chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị duy trì thực hiện nghiêm chế độ, nề nếp của đơn vị, nhất là chế độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh chính trị trên khu vực địa bàn đơn vị đóng quân”.

Cho đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn Đăk Tô lần thứ XII đã được hoàn tất, đạt yêu cầu theo kế hoạch để Đại hội diễn ra đúng thời gian quy định.

CTV Duy Hùng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *