(kontumtv.vn) – Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và trách nhiệm, đến thời điểm này, Đảng bộ huyện Đăk Hà đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30/7/2015.

Đến cuối tháng 5/2015, tất cả 215 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 70 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Đăk Hà đã hoàn thành đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công 2 đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn đại hội điểm, gồm Đảng ủy Công ty Cà phê Đăk Uy, thuộc loại hình doanh nghiệp Nhà nước và Đảng bộ xã Đăk Mar trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn 2 tổ chức cơ sở Đảng đại hội điểm gồm Chi bộ Phòng GD&ĐT, loại hình các cơ quan hành chính, sự nghiệp và Đảng bộ xã Đăk Hring, loại hình các xã, thị trấn.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Đak Hà
Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã cơ bản hoàn tất. Với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các Báo cáo chính trị trình Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã hoàn thành và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự xây dựng kế hoạch và triển khai các bước công việc theo quy trình để xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020; cho ý kiến đối với Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông A Vượng, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà cho biết: “Về Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ IV trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thông qua và lấy ý kiến của các đồng chí lão thành, cán bộ đã nghỉ hưu và các tổ chức cơ sở Đảng. Về chương trình Đại hội huyện Đảng bộ cũng chuẩn bị xây dựng 3 chương trình, một là chương trình Đại hội phiên trù bị, chương trình Đại hội phiên chính thức và chương trình hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất sau khi bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xong”.

Với chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc và giữ vững đơn vị Anh hùng lao động; xây dựng huyện Đăk Hà vững mạnh toàn diện”, Đại hội lần này có một số thay đổi về số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, và một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện. Ông A Vượng nói: “Đại hội lần này Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định Đảng bộ huyện Đăk Hà có 41 đồng chí cấp ủy viên, Ban Thường vụ 11 đồng chí. Ngoài ra Đại hội lần này có các nội dung cần được thông qua. Thứ nhất tổng kết Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020. Thứ hai là thảo luận góp ý kiến các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, các văn kiện của cấp trên và góp ý về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy của cấp trên theo hướng dẫn của trung ương”.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự đoàn kết, thống nhất cao. Với sự chỉ đạo sát sao, đổi mới, phát huy tính dân chủ, tin rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Hà sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

                                                               CTV Thu Hương – Quang Mạnh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *